Prístup do dolín Malej Fatry vzdialené z Belej pár kilometrov je možný po asfaltovej ceste. Na začiatku sa nachádza hotel Bránica, za ktorým sa dolina delí na Veľkú a Malú Bránicu. V obidvoch dolinách sa nachádza veľký počet rekreačných chát, ktoré v minulosti slúžili ako pastierske osídlia.