Skanzen Martin

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Múzeum slovenskej dediny v Martine, ktorý je z Belej vzdialený 48 kilometrov.

Viac sa dozviete na: skanzen Martin